Copyright © 2009 Gara község információs lapja
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00151
„GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

A kedvezményezett neve: GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A projekt címe: „GARA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

A szerződött támogatás összege: 5 933 821.- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, azönkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek kialakításához, használatához szükséges eszközök beszerzése. Felhasználói munkaállomások MSnWindows környezetben, licencek, monitorok, nyomtatók, hálózati eszközök és multifunkciós nyomtatók vásárlása. Az ASP szolgáltatáshozkapcsolódó minden munkaállomáshoz 1db, az elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó beszerzése. Működésfejlesztésés szabályozási keretek kialakítása: Az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során felülvizsgálatra kerülnek az önkormányzat működésétérintő, belső folyamatai, működési rendje és belső szabályozó eszközei, melyek hozzáigazodnak az ASP-ben biztosított szakrendszerek működésirendjéhez. A projekt megvalósítása során a jogszabály által kötelezően előírt Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat az ASPműködési rendjéhez igazításra kerül. Szükség esetén belső-külső szabályozások aktualizálása, új szabályzatok, rendeletek készítése.Önkormányzati elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhezés elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása. Bevezetett helyi adók, átengedett központi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítőútmutatók elkészítése, honlapon való közzététele, Önkormányzati Hivatali Portálrendszerben az űrlapok publikálása. Online bevalláskitöltőrendszerek ismertetése, szükség esetén bemutatása, oktatása. Szükséges önkormányzati rendelet(ek) megalkotása. Önkormányzati szakrendszerekadatminőségének javítása, migráció: Az ASP központ által, központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével, olyanminőségű adatok migrálásával, melyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek. Az ASP központ által szervezett a rendszer bevezetéséhezkapcsolódó oktatásokon való részvétel. Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során tesztelés-élesítés végrehajtása, mely(ek) alkalmávalellenőrzésre kerülnek a kialakításra kerülő szolgáltatások, azok működésének megfelelősége illetve a Szolgáltatási Szerződés megkötése. A projektsorán beszerzésre kerülnek azon eszközök, szolgáltatások, mellyel az ASP rendszer kialakítható.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. év 06. hó 30. nap

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00151