Copyright © 2009 Gara község információs lapja
MÉHÉSZET BEJELENTÉSE
Feltöltve: 2016. január 19.

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
A méhészkedést - a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával - erre alkalmas területen, mindenki szabadon gyakorolhatja.

Szükséges dokumentumok:
  • kitöltött kérelem;
  • ügyfél személyazonosítására szolgáló okiratok.

Ügyintézési határidő: azonnal
Vándoroltatás

Vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából is bejelentést kell tenni a tartási hely vonatkozásában a letelepedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél (jegyző).
A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül kell bejelenteni.
Beszállítás esetén a bejelentést a bejelentő lap ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét a települési önkormányzat jegyzője - a teljesítés módjától függően - a méhész lakóhelyére küldi meg vagy személyesen adja át.
A kijelentést a kijelentő lap elnevezésű nyomtatványon kell teljesíteni személyesen, vagy annak ajánlott levélként történő megküldésével.
A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatelepülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán belül bejelenteni.

Szükséges dokumentumok:
  • bejelentő lap méhtartásról
  • kijelentő lap méhtartásról

Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
  • A méhészetről szóló 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet
  • A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.)  FVM rendelet

Gara, 2016. január 19.
                                                                       dr. Süke Amália sk.
                                                                                jegyző


Letölthető mellékletek:

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

A mellékletek elérhetők a Letölthető dokumentumok menüpontban is!


Tisztelt Hölgyem / Uram!

A települési önkormányzat részvételével létrejött konzorcium pályázatot kíván benyújtani az EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázati felhívásra. A pályázat célja a helyi közösségfejlesztés, a foglalkoztathatóság javítása, a vidék megtartóképességének erősítése, a kultúrák közötti párbeszéd javítása.

Kérjük, segítse a pályázat összeállítását az alábbi kérdések megválaszolásával! Véleménye  nagyon fontos annak érdeken, hogy olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek valóban a helyben élők igényeit szolgálják.

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim. A kitöltött kérdőíveket 2017. március 29-ig várjuk.

Segítségét nagyon köszönjük!

KITÖLTÖM A KÉRDŐÍVET

A tájékoztató kattintás után új ablakban nyílik meg!
Tájékoztatás
a locsolási mérő használatának feltételeiről

Hulladékgazdálkodási bejelentés
Értesítés eljárás megindításáról

2017. június 20-án benyújtott bejelentésre Gara Község Önkormányzata jegyzőjénél eljárás indult hulladékgazdálkodási kötelezés tárgyában.
Részletek a csatolt file-ban.
G-1319-3/2017. sz. végzés

Ebösszeíró adatlap 2018.
Pályázati adatlap


Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
körlevele
a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő települések
önkormányzatainak részére a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében
Körlevél

Felhívás

Kérem a tisztelt Lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Partizán utca névváltoztatásával kapcsolatban az alábbi előterjesztés alapján javaslataikat, észrevételeiket a titkarsag@gara.hu vagy polgarmester@gara.hu e-mail címre, vagy írásban a Garai Közös Önkormányzati Hivatal (6522 Gara, Kossuth L. u. 62.) címre 2020. január 29. napjáig küldjék meg.
Névváltoztatással összefüggő anyagokFBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatása
Gara község 2020. évi hulladékgyűjtési rendjéről

Letöltés


A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról adunk tájékoztatást.
Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.


A Bajavíz Kft. tájékoztatója a személyes ügyfélszolgálat szüneteltetéséről

TÁJÉKOZTATÓ
Az FBH-NP Kft. tájékoztatója a személyes ügyfélszolgálat szüneteltetéséről

TÁJÉKOZTATÓ

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatója a vészhelyzet kihirdetéséről

KÖRLEVÉL


Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye

Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatbanPolgármesteri tájékoztatás


Polgármesteri tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatosan

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének hirdetménye


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a  46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet alapján  a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése és az állampolgárok egészségének védelme érdekében a csomag osztások bizonytalan ideig felfüggesztésre kerülnek.

                Tisztelettel:
                                                            Dr. Tóth Mária
                                                                 igazgató


BAJAI KÓRHÁZ KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket és hozzátartozóikat, tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, megelőzés érdekében 2020. március 19.-étől (csütörtöktől) a kórházi ambulanciákon a járóbeteg ellátás keretében beteg és orvos közvetlen kapcsolatra az alábbi esetekben kerülhet sor:

akut esetben;
onkológiai betegek ellátása
valamint a már megkezdett egészségügyi ellátás lezárása, befejezése  

Minden kórházi szakambulanciával telefonos konzultáció biztosított rendelési időben.
2020. március 19-étől a Központi laboratórium a Bőr-és nemibeteg Gondozó épületébe költözik, a vérvétel itt történik.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!  

Tisztelettel:
Dr. Tóth Gábor sk.
Főigazgató


Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságának a lakosság részére készített tájékoztató anyagai a COVID-19 járványügyi helyzettel kapcsolatban
Csomagolt file (24 db tájékoztató )


FBH-Nonprofit Kft. operatív intézkedési terve

Letöltés

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú Korm. határozat 1. d) pontja értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelési törvény alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A Bajai Tankerületi Központ a gyermekfelügyelet biztosítására a mellékletben szereplő intézményeket jelöli ki.

Kisállattartással kapcsolatos információk a koronavírus járvány időszakában


Mától lép életbe az országos tűzgyújtási tilalom

2020. április 10-től - a fokozott erdőtűz kockázat miatt - az ország teljes területén életbe lép a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.
A csapadékmentes időjárás hatására fokozódik a vízhiány a talajban. A száraz, gyakran szeles, enyhe időben tovább nőtt a gyep- és erdőterületeken, a fásításokban a gyorsan terjedő tüzek kialakulásának kockázata. A nappali felmelegedés hatására a gyúlékony könnyű biomassza kiszáradása felgyorsult, számos nagy kiterjedésű tűzesetet okozva.
Jelentős csapadék, ami ellensúlyozni tudná az éghető biomassza kiszáradását, az előrejelzések alapján az elkövetkezendő egy hétben nem várható. Az elszáradt lágyszárú növényzet és erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között rövid idő alatt gyúlékony állapotba kerülhet, ami az erdőben vagy a mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrásává válhat.
Ezt jelzi a veszélyeztetett megyékben a leégett terület nagyságának növekedése is. A friss zöld hajtások megjelenésével az égetés már természetvédelmi szempontból sem kedvező!
Erdők védelme és a károk megelőzése érdekében, az erdőtűz kockázat miatt, 2020. április 10-től országos tűzgyújtási tilalom lép életbe.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve a térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is.
A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása, amelyekről bővebben ide kattintva olvashatnak. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül, így minden esetben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A "napi összefoglalók" mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítségével pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket.
Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.
Tisztelt Partnerem!

A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzet, a korlátozó illetve megelőző intézkedések miatt, az agrárszektor piaci lehetőségei beszűkültek, a piacok bezárása következtében a termelők részben vagy egészében elveszítették termékeik piacát.
A fenti negatív tendenciák megállítása és a piaci kereslet és kínálat összekapcsolása érdekében az Agrárminisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat bevonásával egy internetes platform elindításával kívánja segíteni hosszútávon az értékesítést.
Az erre a célra kialakított felület a  https://www.termeloikosar.hu/ oldalon már elérhető!
Ezen az oldalon, az eladni szándékozó termelők jelentkezését várjuk, akik így a vásárlókkal kapcsolatba tudnak kerülni és értékesíteni tudják termékeiket.
A vásárlók térképen, illetve egy kifejezetten erre a célra kialakított tematikus felületen válogathatnak a termelők és a termékek között.
A platform használata teljesen ingyenes és az igényekhez igazítva, folyamatosan fejlesztjük.
Amennyiben Ön termék előállító, lehetősége van regisztrálni és termékkínálatát megjeleníteni a felületen.
Amennyiben ismeretségi körében vannak helyi termelők, kérem, juttassa el hozzájuk a fenti lehetőségről szóló információkat!
Bízunk benne, hogy a sikeresen létrejött kapcsolatok révén a beszűkült piaci helyzetben a termelők értékesítési nehézségei csökkenhetnek, a termelők növelhetik a vásárlóik körét, továbbá a kiskereskedelemben emelkedhet a helyi termékek aránya.

Segítségét és közreműködését előre köszönöm!

Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban várom szíves megkeresését!

Jó egészséget kívánok!


Üdvözlettel:
Tóth Márta
MNVH Bács-Kiskun megyei területi felelős
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Hulladékszállítási rend 2020. május 1-től Garán
Letöltés

HIRDETMÉNY
lakcím fiktiválási ügyekben
Közzétéve: 2020. május 20-án
Tóth Emma ügye
Tóth Gyöngyi ügye
Tóth Zsolt ügye
Tóth Fanni ügye
Tóth Orsolya ügye
KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat,
hogy munkatársaink az alábbi munkafolyamatokat a vírushelyzetre tekintettel alkalmazandó óvintézkedések szigorú betartása mellett újra végzik:

2020.05.18-tól és vízmérő cseréket
2020 június hónaptól a vízóra leolvasásokat

Hulladékudvarok üzemelési rendje 2020. augusztus 3-tól

LetöltésTisztelt Ügyfelek!

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-jétől a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:
-    segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
-    technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
-    ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
-    kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
-    intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
-    SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az E-önkormányzati portál szolgáltatásait.


Veszprémi Járási Ügyészség B.2740/2019/15. hirdetménye
Letöltés

Közzétéve: 2020. december 21.
Archiválva: 2021. január 6.


Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése

LetöltésVeszprémi Járási Ügyészség B.2740/2019/21. hirdetménye
Letöltés
Közzétéve: 2021. március 31.
Archiválva: 2021. április 19.


Gara Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

Bölcsődei szakmai vezető/kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére.

Pályázati kiírás