Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Klikkelj a dokumentumra a letöltéshez!
Tájékoztatás a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontjáról

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját 2010. október 03. napjára (vasárnap) tűzte ki. A névjegyzékbe vételről szóló értesítést és az ajánlószelvényeket augusztus 16-19-ig kézbesítjük a választópolgároknak. Aki nem kap értesítést és ajánlószelvényt, és garai bejelentett lakóhellyel rendelkezik, az feltétlenül jelezze a Körjegyzőségi Hivatalban Gara, Kossuth L. u. 62.
Gara községben a helyi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán megszerezhető képviselői mandátumok száma 6 fő.
A települési kisebbségi önkormányzati választáson nemzetiségenként megszerezhető képviselői mandátumok száma 4 fő.

Gara, 2010. július 23. 

                                                                             Striegl Jánosné
                                                                                  körjegyző
                                                                a Helyi Választási Iroda Vezetője

A Magyar Köztársaság Elnökének hirdetménye!


Tájékoztató Gara településen a helyi választási és szavazatszámláló bizottságok tagjairól, póttagjairól
1/2010.(VIII.06.) HVB határozat
Napirend
2/2010.(VIII.06.) HVB határozat
Gara község HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztásáról
3/2010.(VIII.06.) HVB határozat
Cigány települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választásának kitűzése
4/2010.(VIII.06.) HVB határozat
Horvát települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választásának kitűzése
5/2010.(VIII.06.) HVB határozat
Német települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választásának kitűzése
6/2010.(VIII.25.) HVB határozat
Napirend
7/2010.(VIII.25.) HVB határozat
Galó Mihályné képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
8/2010.(VIII.25.) HVB határozat
id. Kis István kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
9/2010.(VIII.25.) HVB határozat
id. Orsós József kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
10/2010.(VIII.25.) HVB határozat
ifj. Tóth József kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
11/2010.(VIII.25.) HVB határozat
Kis István kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
12/2010.(VIII.27.) HVB határozat
Napirend
13/2010.(VIII.27.) HVB határozat
Antal Zsolt képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
14/2010.(VIII.27.) HVB határozat
Dr. Fridrik Pál képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
15/2010.(VIII.27.) HVB határozat
Kubatov Attila képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
16/2010.(VIII.27.) HVB határozat
Krékity István kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
17/2010.(VIII.27.) HVB határozat
Kis Tibor kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
18/2010.(IX.01.) HVB határozat
Napirend

19/2010.(IX.01.) HVB határozat
Nádai József kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
20/2010.(IX.01.) HVB határozat
Kubatovics Mátyásné kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
21/2010.(IX.01.) HVB határozat
Heffner Hedvig kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
22/2010.(IX.01.) HVB határozat
Wolfárd Istvánné kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
23/2010.(IX.01.) HVB határozat
Bende Edmond kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
24/2010.(IX.01.) HVB határozat
Kubatovics Mátyás kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
25/2010.(IX.01.) HVB határozat
Murinyi Tiborné kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
26/2010.(IX.01.) HVB határozat
Bajai Mátyásné kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
27/2010.(IX.01.) HVB határozat
Sibalin István kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
28/2010.(IX.01.) HVB határozat
Nádai Norbert képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
29/2010.(IX.01.) HVB határozat
Orsós József képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
30/2010.(IX.01.) HVB határozat
Kubatovics Mátyás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
31/2010.(IX.01.) HVB határozat
Putterer Antal képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
32/2010.(IX.01.) HVB határozat
Szabó Tibor képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
33/2010.(IX.01.) HVB határozat
Miklós József képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
34/2010.(IX.01.) HVB határozat
Szabó Károly képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
35/2010.(IX.01.) HVB határozat
Tényi Antal polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
36/2010.(IX.03.) HVB határozat
Napirend
37/2010.(IX.03.) HVB határozat
Faa Béla polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
38/2010.(IX.03.) HVB határozat
Takács Antal (Tuni) képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
39/2010.(IX.03.) HVB határozat
Szudoczki Balázsné képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
40/2010.(IX.03.) HVB határozat
Balogh Ferenc képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
41/2010.(IX.03.) HVB határozat
Müller Vendel képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
42/2010.(IX.03.) HVB határozat
Kertész Ferenc képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
43/2010.(IX.03.) HVB határozat
Szűcs Péter képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
44/2010.(IX.03.) HVB határozat
Kubatov Márton kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
45/2010.(IX.03.) HVB határozat
Balog Károly kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
46/2010.(IX.03.) HVB határozat
Bacsi Frigyes kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
47/2010.(IX.03.) HVB határozat
Bacsi Frigyesné kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
48/2010.(IX.03.) HVB határozat
Bacsi Szabolcs kisebbségi képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
49/2010.(IX.07.) HVB határozat
Napirend
50/2010.(IX.07.) HVB határozat
A települési cigány kisebbségi önkormányzati választásokon induló jelöltek sorrendje
51/2010.(IX.07.) HVB határozat
A települési horvát kisebbségi önkormányzati választásokon induló jelöltek sorrendje
52/2010.(IX.07.) HVB határozat
A települési német kisebbségi önkormányzati választásokon induló jelöltek sorrendje
53/2010.(IX.10.) HVB határozat
Napirend
54/2010.(IX.10.) HVB határozat
Gara község önkormányzati polgármesterek szavazólapjának ellenőrzése
55/2010.(IX.10.) HVB határozat
Egyéni listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása
56/2010.(IX.10.) HVB határozat
Cigány kisebbségi szavazólap adattartalmának jóváhagyása
57/2010.(IX.10.) HVB határozat
Horvát kisebbségi szavazólap adattartalmának jóváhagyása
58/2010.(IX.10.) HVB határozat
Német kisebbségi szavazólap adattartalmának jóváhagyása
Gara Községi Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának határozatai
Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Információk a szavazáshoz

A szavazás módja

- Szavazni csak személyesen lehet.
- A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
ˇ         lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
ˇ         személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
- Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
- A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
- Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.

Kiket választunk?
 
Az, hogy Ön milyen tisztségre választhatja meg képviselőjét, és hány szavazólapot kap, attól függ, hogy milyen településen gyakorolja választójogát:
      Ha 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen lakik, három szavazólapot kap:
     megválaszthatja a település polgármesterét - a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát, megválaszthatja a település önkormányzatának képviselő-testületét: a település lakosságszámától függően akár több jelöltre is leadhatja szavazatát       
megválaszthatja a megyei közgyűlés tagjait, a megyei listás szavazólapon 1 listára adhatja le   szavazatát.

Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen (igazolással szavazás)
 
- Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy - igazolással - bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.
- Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
- Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!
- Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

Szavazás mozgóurnával

Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

Striegl Jánosné HVI Vezető

A település lakosainak száma
A képviselő-testület létszáma
Hány jelöltre szavazhat?
100-ig
2
1 vagy 2
101-1000
4
1, 2, 3 vagy 4
1001-5000
6
1,2,3,4,5 vagy 6
Tajékoztatás a Helyi Választási Iroda Vezetőjétől a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők válaszási eredményéről


Az eredmények megtekintéséhez kattintson ide!


Kérem válaszzon az alábbi lehetőségek közül!