Copyright © 2009 Gara község információs lapja
Termőföldek hirdetményi közzététele

A hatályos formanyomtatványok elérhetők a Földhivatal oldaláról:
http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

Adó

1. Őstermelői nyilatkozat
2. Adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem
3. Kérelem közterületen lévő fás szárú növények kivágásához
4. Kérelem köztartozásról igazoláshoz - magánszemélyeknek
5. Kérelem köztartozás igazolásához - jogi személy részére
6. Bevallás az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről
7. Befizetési, utalási lehetőségek, számlaszámok Gara és Bácsszentgyörgy
8. Magánszemélyek kommunális adójának bevallása kitöltési útmutatóval
9. Bejelentkezés, változásbejelentés helyi iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban kitöltési útmutatóval
10. Építményadó nyomtatvány 2021 kitöltési útmutatóval
11. Helyi iparűzési adó bevallása 2020     KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
12. Helyi iparűzési adó bevallása 2021    KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
13. Működési engedély kérelem
14. Bejelentés kereskedelmi tev. kérelem
15. Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról kitöltési útmutatóval
16. Magánfőzet bejelentése
17. Nyilatkozat magánszemélyek kommunális adókedvezményéhez
18. Magánszemély bevallása Gara Község Önkormányzata adóhatóságához a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó jövedelme utáni adójáról
19. Magánszemély bevallása Bácsszentgyörgy Község Önkormányzata adóhatóságához a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó jövedelme utáni adójárólIgazgatás

1. Bejelentés méhészkedésről
2. Bejelentőlap méhek telepítéséről
3. Kijelentőlap méhészkedés megszüntetéséről
4. Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevkenység folytatásáról szóló bejelentés adataiban történt változásról
5. Bejelentés bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
6. Bejelentés működési engedély adataiban történt változásról
7. Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adataiban történ változásról
8. Bejelentés üzlet használatára jogosult személyben történt változásról
9. Bejelentés üzlet megszüntetéséről
10. Bejelentés üzlet nyitvatartásának változásáról
11. Kérelem a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltató tevékenység nyilvántartásba vételére
12. Működési engedély iránti kérelem
13. Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem
14. Telephely kiadására irányuló kérelem, bejelentés ipari tevékenység folytatásáról
15. Kérelem közterület használatához
16. Ebösszeíró adatlap
17. Ebösszeíró változásbejelentő lap
18. Kereskedelmi tevékenységek-üzletek, kereskedők nyilvántartásaSzociális, gyámügy

1. Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához
2. Kérelem rendszeres gyermekvédelmi megállapításához és felülvizsgálatához és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
3. Rendkívüli települési támogatási kérelem
4. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelem
5. A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy települési támogatása iránti kérelem
6. A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás iránti kérelem
7. Étkeztetés és/vagy házi segítségnyújtás iránti kérelem
8. Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
9. Karácsonyi támogatás iránti kérelem